Σεισμική δραστηριότητα στην Κρήτη

Κανείς σεισμός μεγέθους 4.0 ή μεγαλύτεροι, σε απόσταση 400 km αναφέρθηκε τις τελευταίες 7 ημέρες.

Χάρτης και δεδομένα ευγενική προσφορά από Γεωλογικό Παρατηρητήριο Ηνωμένων Πολιτειών.